Privacy

Informatie over onze Privacy richtlijnen.

G-time respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van haar website. De door u op de site ingevoerde gegevens voor berekeningen en aanvragen worden behandeld volgens de Wet op de privacy. Deze gegevens zullen nooit aan andere organisaties dan g-time ter beschikking worden gesteld. g-time kan voor de technische afhandeling gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens g-time persoonsgegevens te verwerken, een en ander conform deze Privacy Statement.

Voor g-time is het interessant te weten welke pagina's het meest bezocht worden en welke door haar aangeboden diensten het meest gewild zijn. Hiervoor verzamelt g-time bepaalde informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan g-time de site en diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers.

Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op deze site echter niet meer gebruiken. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

Deze site kan hyperlinks bevatten naar de websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. g-time is niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de privacywetgeving.

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op legal [at] g-time.nl.